Valmennukset

Meidän työpaikka! Työhyvinvoinnin navigointi -valmennus:

Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa laatua ja tulosta. Työhyvinvointi on yhteydessä palvelukykyyn, luovuuteen ja innovaatioihin. Työhyvinvointi ylläpitää – ja pahoinvointi vahingoittaa – ihmisen terveyttä ja työkykyä. Ilmapiirimittarit ovat kuin merisäätiedote purjehtijalle. Automaattiohjaus voi viedä karille  Navigointiin tarvitaan muutakin, kuten kartta ja kompassi. Työhyvinvoinnin navigointi -valmennus mahdollistaa avoimen keskustelun asioista työhyvinvoinnin takana. Osallistamalla koko henkilöstö navigointiin löydetään parhaiten perille.

Työhyvinvoinnin navigointi -valmennuksessa työyhteisön kehittämisprosessiin osallistuu koko organisaatio: johto, esimiehet ja työntekijät. Prosessi alkaa yhteisten tavoitteiden asettamisella – osallistamalla kaikki tahot. Kehittämisteemoja työstetään valmentajan avulla pien- ja suurryhmissä. Kehittäminen on prosessi ja sille annetaan aikaa kypsyä: projekti kestää tyypillisesti 4 – 6 kuukautta.

Johtajan pallottelutuki -valmennus:

Harjoitus tekee mestarin, myös johtamisessa. Tenniksessä kokeneetkin pelaajat lämmittelevät pallotteluseinän avulla.  Johtajan pallottelutuki -valmennus tarjoaa johtajalle henkistä tukea, kokenutta pelisilmää, kokemusten jakamista sekä mahdollisuuden testata ja pallotella ajatuksia. Valmentaja voi antaa myös rakentavaa kritiikkiä, jota johtaja ei aina saa omasta organisaatiostaan.

Johtajan pallottelutuki -valmennus on joustava ja ottaa huomioon johtajan ajankäytön haasteet ja muuttuvat tilanteet. Oman johtajakokemuksensa ansiosta valmentaja on myös kokemusasiantuntija. Tapaamme virtuaalisesti ja fyysisesti: alustoina esimerkiksi messenger, puhelin, aamiaiskahvila tai lounasravintola, perinteinen rauhallinen keskustelutila – tai vaikkapa luontopolku. Pelitilanteet vaihtelevat nopeasti: joskus tukea tarvitaan ja annetaan myös epätavallisina aikoina. Valmennus on paketti, jossa toimitaan sovittujen raamien puitteissa.

Vaativa ja valmentava esimies -valmennus:

Organisaatioiden muutoksiin liittyy sekä taloudellisia elementtejä että ihmisten johtamista, sillä muutokset toteutuvat vain työtä tekemällä. Motivaation vaaliminen epävarmuuden keskellä palkitsee pitkällä tähtäimellä ja varmistaa tavoitteiden saavuttamisen. Muutoksen johtamisen keskiössä ovat siten ihmiset sekä heidän halunsa ja kykynsä kohdata muutos. Niin johtajan kuin työntekijöiden muutosprosessia helpottaa, jos muutosta johdetaan ottaen huomioon työyhteisön jäsenten yksilöllinen matka muutoksen eri vaiheiden läpi. Tarvitaan tietoa ja taitoa kohdata muutos ja ihmiset muutoksessa. Esimiesten rooli muutosagentteina korostuu, ovathan he itsekin usein muutoksen kohteena.

Vaativa ja valmentava esimies -ohjelmassa valmentaja kulkee muutoksen läpi esimiehen kanssa. Esimies saa tukea sekä ihmisten että suorituksen johtamisessa. Valmennus varmistaa esimiehen suoriutumisen: fokuksen pysymisen tavoitteessa ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Jos esimies voi hyvin, henkilöstökin jaksaa paremmin. Valmennuspaketin kestoon ja laajuuteen vaikuttaa kulloinkin käsillä oleva muutos. Tarvittaessa prosessi aloitetaan pilottiprojektilla.

Kiinnostuitko? Kysy myös muita valmennuksia!

Yhteystiedot